Terengganu State Government    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us
 

Visi

Untuk Merealisasikan Agenda Kepimpinan Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman Maju Pada Tahun 2020 Dengan Melaksanakan Semua Dasar Yang Diputuskan Demi Kesejahteraan Rakyat.


Misi

        Untuk Mentadbir Negeri Dengan Efektif Dan Efisien Berteraskan Perbelanjaan Kewangan Yang Berhemah, Pelaksanaan Program dan Projek Bermanfaat Yang Memberi Fokus Kepada Rakyat Dan Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam Yang Profesional.

 

Moto

       Terengganu Maju, Berkat, Sejahtera

 

Matlamat

        Untuk Menyempurnakan SIstem Penyampaian Perkhidmatan Awam Melalui Perancangan, Pelaksanaan, Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian Semula Hala Cara Pentadbiran dan Pembangunan Yang Berorientasikan Rakyat.

Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader