Terengganu State Government    
 
Home |  FAQ |  Site Map

Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman sahaja. Unit Pusat Aduan Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web BPA iaitu http://www.pcb.gov.my/bm/aduan/mengenai-aduan/takrifan. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman misalnya yang melibatkan agensi swasta, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi swasta berkenaan ataupun agensi Kerajaan yang mengawalselia entiti swasta berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan Unit Pusat Aduan Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu dalam menguruskan aduan awam.

Please provide your feedback


Tell us about your particulars

 
User account for Public Complaint Management System (SISPAA) ?Declaration:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh pihak Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman.

Disclaimer:

Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau keaiban yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini.