Kerajaan Negeri Terengganu    
 
Laman Utama |  FAQ |  Peta Laman

Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman sahaja. Unit Pusat Aduan Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web BPA iaitu http://www.pcb.gov.my/bm/aduan/mengenai-aduan/takrifan. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman misalnya yang melibatkan agensi swasta, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi swasta berkenaan ataupun agensi Kerajaan yang mengawalselia entiti swasta berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan Unit Pusat Aduan Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu dalam menguruskan aduan awam.

Sila nyatakan aduan/maklum balas anda:

Butiran peribadi anda:

 
Akaun pengguna Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)?Akuan Pengesahan:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh pihak Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.
 
Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman.

Penafian:

Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau keaiban yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini